Boeken die mij inspireerden

- Alexander Gerda, "l'eutonie: un chemin de développement personnel par le coprs", Tchou, 1976
- Berger Eve, "somato-psychopedagogie:
hoe zich ontwikkelen dankzij de intelligentie van het lichaam", Garant, 2007
- Berger Eve, "de beweging in al haar vormen", Garant, 2005
- Capra Fritjof, "the tao of physics", Bantam books, 1975
- Damasio Antonio, "ik voel dus ik ben", Wereldbibliotheek-Amsterdam, 1999
- Deepak Chopra:
alle werken
- Dekkers Midas & de Vrede Angela, "Botjes", Querido, 2007
- De Duve Christian, "à l'écoute du vivant", Odile Jacob, 2002
- Emoto Masaru, "water weet het antwoord", Ankh-Hermes, 2001
- Feldenkrais Moshe, "la puissance du moi", Robert Laffont,1985
- Gershon Michael, "the second brain", Quill, 1998
- Grün Anselm:
alle werken
- Hartley Linda, "wisdom of the body moving", North Atlantic Books, 1989
- Jacquard albert, "l'héritage de la liberté", Seuil, 1986
- Juhan Deane, "Job's Body", Barrytown, 1987
- Jung, "de mens en zijn symbolen", Lemniscaat, 1966
- Langendijk & van Enkhuizen, "de parasympathicus", Ankh-Hermes, 1989
- Lowen Alexander, "de spiritualiteit van het lichaam" Servire, 1992
- Lowen Alexander, "Liefde, seks en het hart", Servire,1991
(en alle boeken van hem over bio-energetica)
- Luiken Mientje, "verlangen naar stilte", Ten Have, 2006
- Olsen Linda, "BodyStories", Univ. press of New England, 1998
- Peck Scott, "le chemin le moins fréquenté, Laffont, 1978
- Perth Candice, "molecules of emotion", Touchstone book, 1997
- Pinkola Estes, "de ontembare vrouw" Altamira-Becht, 1994
- Piontek, "de tao van de vrouw", Altamira-Becht, 1996
- Roth Gabrielle, " dans het leven", Kosmos, 1989
- Sacks Oliver, "een been om op te staan", Meulenhoff, 1985
- Van Asselt Marian, "loop rechtop: je mag er zijn voor God", Barnabas, 2006
- Van Den Berk Tjeu, "het mysterie van de hersenstam", Meinema, 2001
- Van Den Berk Tjeu, "Mystagogie", Meinema, 1999
- Van Kampen & Vervaeke
(red.), "stress: twaalf methoden", Acco, 2008
- Von Dürckheim K., " ons dagelijks leven als oefening", Ankh-Hermes, 1964
- Villoldo Alberto, "afdalen in je ziel", Ankh-Hermes, 2005
- Weyens Ria, "van wonde naar verwondering", Carmelitana, 2000
- William Johnston, "Mystiek is liefde", Carmelitana, 2000
- Windels Jenny,"eutonie bij kinderen", Ankh-Hermes, 1981
- Querido Charlotte, "genezen door dans en gebaar", Ankh-Hermes, 1985