Centrum Blauwe Reiger: het lichaam aan het woord

Picture

Kom, kom vreemde vogel
kom zoals je bent,
je bent welkom
zoals je bent
naar Rumi


Centrum voor beweging - expressie - vitaliteit

Wij wensen een ontmoetingsplek te zijn voor wie zoekt naar ontwikkeling en groei, bewustwording en verbondenheid met elkaar en de Ander.

 Het lichaam en beweging staan centraal voor deze creatieve en experimentele ontdekkingsreis.
Onze geest is de reiziger, ons lichaam het te ontdekken landschap en reismap.

In ons lichaam ontdekken we  heel de wereld: het universum en de hele levensevolutie staan in onze cellen gegrift.
Wij zijn gemaakt van sterrenstof en onze cellen bewaren zowel onze persoonlijke levensgeschiedenis als de geschiedenis van alle leven.

"Je lichaam bergt alle herinneringen,
 is de plek der plekken waar stof stof omarmt:
 Energie, geest bewustzijn.
 Het heelal huist in je lichaam.
 Je lichaam is een tempel." 

(indiaans gezegde)

Wij hebben niet een lichaam, wij zijn ons lichaam.
Het is de wankele, enige brug, de onmisbare op onze wereldse reis om alle dimensies te verbinden en te beleven (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel).
Het lichaam is de koninklijke toegangspoort voor de ziel, het wezen en alle diepere lagen in ons.

Spiritualiteit is voor mij een belichaamde werkelijkheid van vlees en bloed en krijgt vorm in het dagelijkse leven.
Immers, God is daar waar je hem binnen laat en het dagelijks leven is je tempel en godsdienst.

"Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar liefkregen en een huwelijk aangingen."
K.Gibran