Inspirerende leesgroep: samen boeken delen en meer leesplezier ervaren

Picture
Lezen lijkt op het eerste gezicht een eerder solitaire bezigheid. Bij nader toezien is het lezen op zich een instappen als persoon, in een wereld van een ander, de schrijver.
We treden in dialoog. Dit dialogische karakter is bij het lezen van het allergrootste belang. Het in groep na-bespreken van een gezamenlijk gelezen boek, zet dit karakter van dialoog en uitwisseling verder en is meestal heel verrijkend.

Om te starten stellen we het boek "Siddharta" voor van Herman Hesse. Een literair juweeltje en klassieker.
We kiezen boeken die door hun inhoud de ziel en het wezen van de mens raken.
Samen delen vanuit onze eigen levenservaring is baden in een verkwikkende en voedende bron voor mekaar.

Het is tijd en voeding voor de ziel en heel de mens.

Wil je meer doen met boeken, ervaringen uitwisselen, vragen stellen, delen wat je geraakt heeft? Dan ben je welkom op dez
Zodra er 5 deelnemers zijn starten we de leesgroep op.

Lees de twee eerste hoofdstukken tegen de eerste bijeenkomst.


Praktisch: op maandagnamiddag van 13u30 tot 15u30.
Data: 24 jan 2011; 7 & 21 febr 2011; 7 & 21 maart 2011.
Prijs:  55 euro voor een reeks van 5 bijeenkomsten.

Inschrijven